Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” w Gminie Kluczewsko

Zapraszamy mieszkańców Gminy do punktu konsultacyjnego, w którym można już nie tylko wypełnić, ale również złożyć wniosek o dofinansowanie.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kluczewsko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w kluczewskim urzędzie działa Punkt konsultacyjny  programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu przeszkolony pracownik udziela szczegółowych informacji dotyczących w/w programu oraz pomaga zainteresowanym w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie a także pomaga w rozliczeniu otrzymanej dotacji.

 

Punkt obsługi mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” znajduje się na II piętrze Urzędu Gminy, w pokoju nr 25. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną panującą w naszym kraju oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców i klientów dostęp do Urzędu odbywa się w ograniczony sposób. Z pracownikiem obsługującym punkt konsultacyjny można kontaktować się w godzinach pracy Urzędu, dzwoniąc pod numer 44 781 45 23 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej m.wyrwal@kluczewsko.gmina.pl

Od grudnia ubiegłego roku, z porad w naszym punkcie, skorzystało przeszło pięćdziesięciu mieszkańców, z czego dziewiętnaście złożyło wnioski o dofinansowanie a dwoje wnioski o płatność.  Sama procedura składania dokumentów nie jest skomplikowana, a przeszkolony personel pomaga w kompleksowy sposób przygotować wymagane dokumenty.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z naszymi pracownikiem, który jest gotowy by udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z programem „Czyste Powietrze”.