Rodzinny Festyn Szkolny w Kluczewsku

_IMG_""

W niedzielę 29.05.2022r. na stadionie sportowym w Kluczewsku odbył się Rodzinny Festyn Szkolny pod hasłem „Z mundurem zdrowo i bezpiecznie. Każdy krok ma znaczenie”.
Głównym tematem festynu była promocja bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Organizatorami uroczystości był Zespół Przedszkolno- Szkolny w Kluczewsku wraz z Radą Rodziców oraz Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie na czele z inspektorem p. Mariuszem Przyborowskim. Wydarzenie objął swoim patronatem Poseł na Sejm RP
p. Bartłomiej Dorywalski. Podczas uroczystości uczniowie w swoich występach krok za krokiem wskazywali, jak dążyć do doskonałego ciała i umysłu poprzez dietę i ekologiczne zachowania podkreślając, że rodzina jest fundamentem.

Na festyn przybyły służby mundurowe z całego powiatu i województwa m.in. policja, straż pożarna, służba łowiecka i rybacka, straż ochrony kolei, inspekcja transportu drogowego, administracji skarbowej, izby celnej, wojskowego centrum rekrutacji, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, nadleśnictwa oraz strażaków ochotników. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska profilaktyczne przygotowane przez ww. służby, naszą szkołę, Fundację im. Stefana Artfińskiego, Fundację Jesteśmy Blisko oraz Spółdzielnię Mleczarską. Mundurowi przygotowali pokaz tresury psa policyjnego, pokaz wyposażenia wozu bojowego straży pożarnej oraz miasteczko ruchu drogowego. Atrakcją dla najmłodszych było m. in. mini wesołe miasteczko, konkursy z nagrodami oraz gry i zabawy sportowe przygotowane przez gospodarzy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji naszej uroczystości.

Wszystkie zdjęcia z Festynu dostępne na stronie: http://spkluczewsko.pl/?p=5311