„Sołtys Roku 2021”

_IMG_""

25 czerwca w Wąchocku odbył się Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego podczas którego uhonorowano najaktywniejszych sołtysów regionu. Wyróżnienie w konkursie „Sołtys Roku 2021 Województwa Świętokrzyskiego” zdobył Włodzimierz Hyski, sołtys Zalesia w Gminie Kluczewsko.

Pan Włodzimierz Hyski jest sołtysem wsi Zalesie czwartą kadencję. Do konkursu „Sołtysa Roku 2021” zgłoszony został przez Gminę Kluczewsko. Kandydatura Pana Włodzimierza została zaproponowana przez kolegów sołtysów. Znany jest w swoim środowisku lokalnym nie tylko jako łącznik mieszkańców z władzami. Społecznie działa w Kole Sołtysów w Gminie Kluczewsko przy Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Kieleckiej.