KOMUNIKAT

_IMG_""

Na podstawie Zarządzenia Nr 80/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności cywilnej Szef Obrony Cywilnej Gminy – Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2022 r., o godz. 1700 na terenie Gminy Kluczewsko zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania ludności cywilnej.

Celem treningu jest doskonalenie działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie uruchamiania i działania syren alarmowych, co zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 lipca 2022 r. (BiZK.I.642.26.2022), umożliwi jednocześnie upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.