Zmiana ostrzeżenia Nr: 138 z dnia 31.07.2022

_IMG_""

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 09:32 dnia 31.07.2022 do godz. 22:00 dnia 31.07.2022
Obszar: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Cz. Orawy, Dunajca, Uszwicy, Ropy i mniejszych dopływów Wisły (małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia okresu ważności Ostrzeżenia. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski