104 lata Niepodległej Polski

_IMG_""

11 listopada jest uroczyście obchodzony na terenie całego kraju. Tego dnia Polacy jednoczą się i wspólnie upamiętniają historyczne wydarzenie, oddają cześć rodakom, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę.

W Kluczewsku o godzinie 10:00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości.  Uroczystą Mszę za Ojczyznę, odprawił proboszcz Wiesław Chęcina. Uroczystość zaszczyciły poczty sztandarowe: Kombatantów Gminy Kluczewsko, Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczewsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z: Dobromierza, Januszewic, Kluczewska, Łapczynej Woli, Pilczycy, Rzewuszyc i Stanowisk.

Po nabożeństwie uroczyście przemaszerowały  poczty sztandarowe: strażaków, delegacji zakładów pracy: Władze Samorządowe Gminy Kluczewsko, Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Kluczewsku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku, Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku, Zespołów Przedszkolno-Szkolnych w : Dobromierzu, Kluczewsku i w Komornikach,

Stowarzyszeń: Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”, Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach, Koła Gospodyń Wiejskich w Brześciu, Koło Gospodyń Wiejskich „MORVIANKI” w Kolonii Mrowina, Klubu Seniora w Gminie Kluczewsko oraz mieszkańców pod Pomnik Pamięci Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Gminy Kluczewsko w czasie II Wojny Światowej, gdzie odbył się Apel Poległych. Zostały zapalone znicze i złożone kwiaty. W ten sposób oddano hołd poległym w obronie Ojczyzny. Młodzi artyści ze szkoły w Dobromierzu zaprezentowały patriotyczny program słowno-muzyczny. Uroczystościom towarzyszyła Młodzieżowa Gminna Orkiestra z Dobromierza pod batutą Wojciecha Stojek. W trakcie występu panowała wzniosła atmosfera.