INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

_IMG_""

16.11.2022 r.

Wójt Gminy Kluczewsko uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać do dnia 23 listopada 2022 r. do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Kluczewsko /parter/ ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgiel: orzech i groszek,) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

W/w węgiel można będzie nabyć w dwóch partiach do 1500 kg do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1500 kg od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.

Poniżej dla przypomnienia przedkładamy wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego

                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Kluczewsko
/-/  Pałka Rafał

wniosek-o-zakup-preferencyjny-wegla-kamiennego-dla-gospodarstwa-domowego(1)(3)