Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

_IMG_""

w wyniku złożenia wniosku przez Panią Julitę Pura – Sołtysa wsi Pilczyca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki, oznaczone w ewidencji gruntów jako numer: 767/1 i 762/2 położone w obrębie ewidencyjnym Pilczyca w gminie Kluczewsko.

Zawiadomienie o wszczęciu 05-12-2022