Utylizacja folii rolniczej – nabór wniosków

_IMG_""

Gmina Kluczewsko informuje o naborze wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Kluczewsko na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Właściciele nieruchomości posiadający odpady pochodzące z działalności rolniczej powinni złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Kluczewsku. Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.kluczewsko.pl bądź w Urzędzie w pokoju nr 29. We wniosku należy podać informację o odpadach  z podziałem na:

  1. folie rolniczą czarną w kg,
  2. folie rolniczą białą w kg,
  3. siatki i sznurki do owijania balotów – ilość w kg,
  4. opakowania po nawozach i typu Big-Bag w kg.

Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie o przyznanie pomocy de minimis
w rolnictwie.

Nabór wniosków będzie trwał do 3.02.2023 r.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Kluczewsko dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przewidziany termin realizacji zadania to początek roku 2023.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Kluczewsko.

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej