Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 58

_IMG_""

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:30 dnia 25.02.2023 do godz. 09:00 dnia 26.02.2023
Obszar: zlewnia Czarnej Nidy oraz Łagowicy (świętokrzyskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych notowane są wzrosty poziomu wody, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa