Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

_IMG_""

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

GKN.683.41.2023.IS(2)