INFORMACJA

_IMG_""

„W miejscowości Ciemiętniki błąka się pies widoczny na zdjęciu, prosimy właściciela psa o kontakt z urzędem gminy oraz jego odbiór”