Ostrzeżenia

Odwołanie ostrzeżenia Nr: 359 z dnia 17.11.2023

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. dnia do godz. dnia Obszar: Zlewnia Bobrzy (świętokrzyskie) Przebieg: Prognozowane zjawisko zakończyło się. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: % Uwagi: SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM […]

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 359

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 08:02 dnia 17.11.2023 do godz. 21:00 dnia 17.11.2023 Obszar: Zlewnia Bobrzy (świętokrzyskie) Przebieg: W wyniku spływu wód opadowych na Bobrzy w Słowiku spodziewany jest […]