Poznaj Polskę 2023

„POZNAJ POLSKĘ”

PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI – 2023

Gmina Kluczewsko otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” i podpisała porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację ww. zadania.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W tej edycji przedsięwzięcia dofinansowane zostały: dwie wycieczki w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku oraz dwie wycieczki w Szkole Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal’’ w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu. Zorganizowano wycieczki w dwóch grupach wiekowych: jedna dla uczniów klas I-III, druga dla uczniów klas IV-VIII.

Wsparcie finansowe przyznane jest w formie dotacji celowej, w wysokości do 80% poniesionych kosztów, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć:

  • w przypadku wycieczki jednodniowej kwoty do 5 000,00 zł,
  • w przypadku wycieczki dwudniowej kwoty do 10 000,00 zł,
  • w przypadku wycieczki trzydniowej kwoty do 15 000,00 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Całkowity koszt zadania w Gminie Kluczewsko to 24 268,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Ministra Edukacji i Nauki to 17 698,00 zł.

 

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Kluczewsku:

tutaj:

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Dobromierzu:

tutaj: