UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluczewsko

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OP LATY ZA GOSP. ODPADAMI KOMUN.

okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobor oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,

REGULAMIN CZYSTOSCI I PORZADKU

ryczaltowa stawka oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego

szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow,

USTALE~1

w sprawie metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki oplaty

wymagania jakie winien spelniac przedsiebiorca w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami