Remontujemy drogi gminne

_IMG_""

Gmina Kluczewsko zajmuje się remontem i konserwacją dróg gminnych. Drogi na terenie Gminy Kluczewsko w każdym roku są sukcesywnie remontowane, mimo to jeszcze wiele z nich wymaga poprawy oraz dalszych remontów.

Obecnie trwają remonty dróg na terenie naszej gminy przedstawiają się następująco:

W ramach inwestycji” Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko – Etap II współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

WYKONANO

  • Przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku Ciemiętniki-Sudzinek o długości 836 mb.
  • Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mrowina o długości 500 mb.
  • Remont drogi wewnętrznej na odcinku Komorniki-Okupnikiremont nawierzchni drogi o długości 715 mb.

W trakcie realizacji inwestycji są drogi:

  • miejscowości Jakubowice przebudowa o długości 570 mb.
  • ulicy Kościelnej w Kluczewsku przebudowa o długości 259 mb.
  • w Łapczynej Woli remont nawierzchni drogi o długości 145 mb.

Przebudowy dróg są wykonywane przez firmę PRDM Lelów, natomiast remonty przez DUKT.

Łączna wartość inwestycji to kwota:                                 3 030 910,14 zł.

  • środki pozyskane z Funduszu Polski Ład to          2 566 141,62 zł.
  • wkład z budżetu Gminy Kluczewsko to                      464 768,52 zł.