Dzisiaj jest: 17 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Marian, Jan, Antoni

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

Czytaj więcej...W dniu 28 września 2021 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom zamieszkującym na terenie Gminy Kluczewsko. Na uroczystości zaproszono pary obchodzące Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (Złote Gody) oraz pary, które przeżyły wspólnie już 60 lat, czyli obchodzące Diamentowe Gody. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Stanowiskach koncelebrowana  przez  ks. Stanisława Stańczyka i ks. Wiesława Chęcinę.

Czytaj więcej...

Wizyta w Stolicy

Czytaj więcej...18 września 46-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kluczewsku pod opieką nauczycieli wyruszyła do Warszawy. Pod kierunkiem przewodnika rozpoczęło się zwiedzanie naszej stolicy. Najpierw spacer po Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Następnie zwiedzanie Bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, gdzie spoczywają m. in.: król Stanisław August Poniatowski, prezydenci – Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, pisarz – Henryk Sienkiewicz oraz błogosławiony kardynał, prymas polski – Stefan Wyszyński.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na mecz

OGŁOSZENIE

o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych na terenie miasta Włoszczowa obręb ewidencyjny 06. /więcej w załączniku/

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie o przetargach-1.pdf)Ogloszenie o przetargach-1.pdf434 kB

Ochronne szczepienie lisów

Świętokrzyski Konkursie Sztuki Ludowej

Przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty III raty 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Czytaj więcej...Urząd Gminy w Kluczewsku przypomina przedsiębiorcom, że w dn. 30 września br. upływa termin na wniesienie III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r. Opłatę powyższą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko: Nr 73  8525  0002  0030 0300 0013 0001. W przypadku niedokonania w powyższym terminie opłaty III raty, zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) powiększonej o 30% tej opłaty. Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Akcja Noc spisowa

Pprojekt „MŁODZI GO 2021" w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy"

Czytaj więcej...Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „MŁODZI GO 2021" w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy".

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB FIZYCZNYCH W WIEKU 18 -29 LAT (do dnia 30 urodzin), które:

Czytaj więcej...

Mobilny punkt szczepień

Aktywny Senior w Gminie Kluczewsko

Czytaj więcej...23 września 2021 r. stowarzyszenie Klub Seniora w Gminie Kluczewsko kończy realizację grantu „Aktywny senior w Gminie Kluczewsko”.  

Celem projektu było zwiększenie aktywności oraz poprawa jakości i poziomu życia osób starszych z terenu Gminy Kluczewsko, służyć temu miała organizacja szeregu warsztatów i spotkań tematycznych, między innymi kursu komputerowego, zajęć ruchowych fitness i nordic walking.

Czytaj więcej...

Włoszczowskie Targi Runa Leśnego

Informacja

Czytaj więcej...Akcja edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję” wystartowała w 2017 r. Początkowo była skierowana do młodzieży, studentów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne były realizowane przez wszystkie izby administracji skarbowych we współpracy z kuratoriami wojewódzkimi. /więcej w załączniku/

IV werbinarium

mt_ignore

Szanowni Państwo!

W związku z panującą sytuacją i trudnym położeniem wielu firm, Agencja marketingowa NPROFIT wraz z platformą Teardeals oraz partnerem strategicznym Adshock, po raz drugi będzie prowadzić kampanię społeczną dla przedsiębiorców #bądźwidoczny. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym webinarium, które odbędzie się 29 września 2021 roku – dotyczyć będzie kampanii Google Ads dla e-commerce – sklepów internetowych I tego jak za pomocą kampanii zwiększyć sprzedaż. Więcej informacji pod linkiem: https://terdeals.com/pl/14/kampania-badzwidoczny

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Czytaj więcej...Wójta Gminy Kluczewsko w sprawie terminu polowań zbiorowych na terenie Gminy Kluczewsko /więcej w załącznikach/

Załączniki:
Pobierz plik (termin polowań.pdf)termin polowań.pdf182 kB

Więcej artykułów…

  1. PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
  2. ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES Organizacji Pozarządowych
  3. KGW z Rączek na Jasnej Górze
  4. Dożynki parafialne - Stanowiska 2021
  5. "Koło ARiMR w sercu wsi"
  6. PAMIĘTAMY! – Pod takim hasłem upamiętniliśmy rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.
  7. Nowa sekcja w LUKS "Start" Dobromierz
  8. Piąte urodziny DKK
  9. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 kończy się 30 września
  10. „TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. II EDYCJA”

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy