Aktualności

INFORMACJA

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie informuje, że prowadzone są całodobowe dyżury podczas zimowego utrzymania dróg powiatowych. Zgłoszenia w wyżej wymienionym zakresie należy kierować do dyżurnego pod numer telefonu: 41 39 41 023 (wewnętrzny – 26).

Aktualności

NASZ ABSOLWENT NA PARYSKIEJ SORBONIE!

3 stycznia 2019 roku w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku  mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć absolwenta naszej szkoły –  Pana doktora Krzysztofa Barczyńskiego. Z wykształcenia jest astronomem oraz fizykiem. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu […]

Aktualności

Fundusz sołecki – zrealizowane plany w 2018 roku

Środki z Funduszu Sołeckiego wspierają inicjatywy mieszkańców i rozwijają poczucie potrzeby działania na rzecz innych. Fundusz Sołecki odgrywa dużą rolę na wsi, wspomagając aktywnych w ich działaniach. Przy pomocy Funduszu Sołeckiego mieszkańcy poprzez wspólne działania […]

Aktualności

VI EDYCJA GMINNEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

W dniu 24 listopada 2018 roku zainaugurowane zostały rozgrywki VI-ej edycji Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku. Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej na terenie Gminy Kluczewsko oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie […]

Aktualności

Wodociąg Rudka

Dnia 10 grudnia Gmina Kluczewsko rozpoczęła rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Rudka. Całkowita długość budowanej sieci to 576 m. Dzięki rozbudowie sieci kolejne 4 gospodarstwa domowe będą korzystać z wodociągu. Dla ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano hydranty […]

Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2019 roku Załączniki: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7_2019 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Z-7-2019r.