Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 do godz. 01:00 dnia 08.06.2022 Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na […]

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 47

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 09:00 dnia 04.06.2022 do godz. 20:00 dnia 04.06.2022 Obszar: Zlewnie: Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu […]