II Kongres Organizacji Pozarządowych w Gminie Kluczewsko

_IMG_""

W dniu 19 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu odbył się Drugi Kongres Organizacji Pozarządowych w Gminie Kluczewsko.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu Razem w Gminie Kluczewsko, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” przy współpracy z urzędem gminy w Kluczewsku. Projekt miał na celu integracje społeczną środowisk lokalnych, zaangażowanie mieszkańców w ważne problemy społeczne ale przede wszystkim było to podziękowanie dla organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy za ich dotychczasową pracę. Na wydarzenie przybyli przedstawiciele:

Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rączki „Pokolenie Aktywnych”

Stowarzyszenia Wiejskiego Wsi Komorniki „Nad Czarną”

KGW w Bobrownikach

KGW w Brześciu

KGW w Kolonii Mrowina „MORVIANKI”

KGW w Komornikach „Nad Czarną”

KGW W Komparzowie

KGW w Pilczycy

KGW w Rączkach

Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dobromierzu

OSP Bobrowniki

OSP Ciemiętniki

OSP Dobromierz

OSP Januszewice

OSP Kluczewsko

OSP Pilczyca

OSP Rączki

OSP Rzewuszyce

OSP Stanowiska

Klubu Seniora w Gminie Kluczewsko

Koła Sołtysów Działających Przy Ziemi Kieleckiej

Gminnego Klubu Sportowego GKS Kluczewsko

Parafialnego Klubu Sportowego „Arka” Kluczewsko

Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start Dobromierz”

Morsomaniaków

Wydarzenie zrzeszyło około 150 osób. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Posła na Sejm RP Bartłomieja Dorywalskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedbórz Sławomira Nowickiego, przedstawiciela biura Fundacji im. Stefana Artwińskiego w Kielcach Pawła Kwietniewskiego-Futerskiego, sekretarza gminy Bożeny Nowak, skarbnika gminy Justyny Bugały-Piotrowskiej oraz Radnych Gminy Kluczewsko wraz z przewodniczącym Mateuszem Strychalskim i wiceprzewodniczącym Piotrem Barańskim.

Kongres został poprowadzony przez wójta gminy Rafała Pałkę oraz prezesa stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” Panią Edytę Delczyk-Wasela.

Zaproszeni goście mogli usłyszeć o sposobach pozyskiwania środków na działania ich organizacji.

Kilka z zaproszonych organizacji zaprezentowało swoją dotychczasową działalność. Imprezę uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dobromierz pod batutą Wojtka Stojka.

Okoliczność została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

foto. R.B.