Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

_IMG_""

W dniu 26.08.2022 roku Wójt Gminy Kluczewsko Pan Rafał Pałka podpisał w Domu Kultury w Kielcach umowę o dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W ramach ww. dofinansowania gmina wykona inwestycję pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łapczyna Wola.

Długość drogi 670 mb, szerokość drogi 3,5 mb.

Modernizacja polegać będzie na zakupieniu i utwardzeniu drogi.

Przewidywany koszt całkowity zadania wyniesie 52 300,00 zł a wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego wynosi 15 000,00zł co stanowi około 28,7 %.