Remont drogi gminnej Kluczewsko – Praczka – do granicy z województwem łódzkim

_IMG_""

W dniu 22-08-2022r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy Nr 1/2022 z dnia 23.06.2022r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa, Nadleśnictwem Przedbórz reprezentowanym przez Pana Sławomira Nowickiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedbórz a Gminą Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Pana Rafała Pałkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kluczewsko – Pani Justyny Bugała – Piotrowskiej, w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 332007T od drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Kluczewsko do miejscowości Praczka oraz drogi gminnej z miejscowości Praczka do granicy łączącej województwa świętokrzyskie i łódzkie.

Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 5 359 682,92 zł, a udział środków związanych z funduszem leśnym to kwota 267 984,14 zł. Termin realizacji zadania wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.