„Zwrot podatku akcyzowego”

_IMG_""

Urząd Gminy Kluczewsko informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kluczewsko wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Gminy Kluczewsko

  1. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

3 – 28 kwietnia 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały

Do pobrania procedura

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

                                                                                                                                    WÓJT  GMINY

                                                                                                                                     /-/ Pałka Rafał

Procedura_2023_r

Wzor_wniosku_akcyza