Ostrzeżenia

Odwołanie ostrzeżenia Nr: 323 z dnia 30.08.2023

  Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. dnia do godz. dnia Obszar: Zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: Prognozowane zjawisko zakończyło się. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: % Uwagi: Brak. […]

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 323

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.08.2023 do godz. 22:00 dnia 30.08.2023 Obszar: Zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki i Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na […]

Ostrzeżenia

Odwołanie ostrzeżenia Nr: 83 z dnia 29.08.2023

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. dnia do godz. dnia Obszar: zlewnia Wisły od Dęblina do ujścia Zgłowiączki oraz zlewnie dopływów Pregoły w granicach państwa (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, […]

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 83

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 do godz. 09:00 dnia 30.08.2023 Obszar: zlewnia Wisły od Dęblina do ujścia Zgłowiączki oraz zlewnie dopływów Pregoły w granicach państwa (kujawsko-pomorskie, łódzkie, […]

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 318

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień: 1 Ważność: od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 do godz. 02:00 dnia 30.08.2023 Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na […]

Ostrzeżenia

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 email: meteo.krakow@imgw.pl www: www.imgw.pl SKW_STAN_20230829093051618