ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

_IMG_""

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

Zarządzenie nr 29-2024r.

Załącznik do Zarządzenia nr 29-2024r.

Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.

Wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego.