Aktualności

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności […]

Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy. Zarządzenie nr […]

Aktualności

Aktywne ferie uczniów ZPS Kluczewsko

Jak co roku chętni uczniowie naszej szkoły mieli możliwość skorzystania z oferty zajęć w czasie ferii zimowych. Tradycyjnie zorganizowane zostały zajęcia sportowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie mniejszym cieszył się wyjazd na Pływalnię […]

Aktualności

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku  z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec […]

Aktualności

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami.

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie można ubiegać się o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów […]

Aktualności

Informacja o wdrożonym planie priorytetowym

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie wykonując czynności związane z planem działań priorytetowych gm. Kluczewsko rejon nr 6 zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w Biuletynie Gminy Kluczewsko informacji o wdrożonym planie priorytetowym, którego zakładanym […]