Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 06.02.2024

_IMG_""

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:21 dnia 07.02.2024 do godz. 12:00 dnia 08.02.2024
Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) i Kamiennej oraz dolny odcinek Nidy (świętokrzyskie)
Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych na kolejnych stacjach hydrologicznych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy opisu przebiegu zjawiska oraz okresu obowiązywania Ostrzeżenia.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 gorne czesci zlewni Nidy, Czarnej i Kamiennej oraz dolny odcinek Nidy od 10:21/07.02.2024 do 12:00/08.02.2024. Wskutek splywu wod opadowo-roztopowych prognozowane sa dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanow wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanow ostrzegawczych. Istnieje mozliwosc przekroczenia stanow umownych na kolejnych stacjach hydrologicznych. Szczegoly na meteo.imgw.pl