VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Strofy o lesie”

_IMG_""

19 marca br. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku odbył się VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Strofy o lesie” zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną
i Samorząd Uczniowski. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół: Bebelna, Bukowy, Dobromierza, Komornik, Konieczna, Krzętowa, Kurzelowa, Oleszna, Rudy Malenieckiej, Włoszczowy oraz Kluczewska.

Recytatorów oceniało jury w składzie:

  1. Justyna Kowalska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie
  2. Monika Bakalarz – pracownik Urzędu Gminy ds. organizacji pozarządowych
  3. Beata Gieroń – kierownik Domu Kultury w Kurzelowie
  4. Monika Kryczka – członkini Dyskusyjnego Klubu Książki w Kluczewsku
  5. Zbigniew Woldański – reżyser, aktor, autor tekstów i kompozytor -Dom Kultury we Włoszczowie
  6. Bożena Ławińska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kluczewsko

Do recytacji przystąpiło 28 uczniów w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród uczniów klas I – III laureatami zostali:

I miejsce  – Karolina Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Olesznie

II miejsce – Franciszek Balski z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

III miejsce – Julia Kluska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku

Wyróżnienie otrzymał Wiktor Bednarczyk z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Wśród uczniów klas IV – V zwycięzcami zostali:

I miejsce – Zuzanna Mofina z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie

II miejsce – Laura Rydzek z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

III miejsce – Julia Banaszczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu

Wyróżnienie otrzymała Natalia Zięba ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie.

Wśród uczniów klas VI – VIII laureatami zostali:

I miejsce – Paweł Dębski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie

II miejsce – Rafał Majecki z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku

III miejsce – Karolina Celebańska z Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Makuch z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedził występ uczniów naszej szkoły, którzy krótkim przedstawieniem pt. „Kłopoty Krasnali” wprowadzili wszystkich w tematykę dotyczącą lasu i jego mieszkańców. Na uroczystość przybyli również goście: p. Sławomir Krzysztofik – Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, p. Wioletta Binkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz opiekunowie. Następnie laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy z nagrodami. Wydarzenie uatrakcyjnił miś „Loluś”.

Serdeczne podziękowania składamy fundatorom nagród, którymi byli: p. Irena Orzechowska – dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku oraz p. Aleksandra Skórnicka – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Małgorzata Walasek, Aleksandra Skórnicka, Agnieszka Herczyńska, Natalia Łączek,
Ewelina Dumin