Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko

_IMG_""

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane   na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej”.

Z-33-2024