Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko

_IMG_""

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

Z-32-2024