Aktualności

Kolejne wyróżnienia dla nauczycieli z Dobromierza!!!

13 października w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń oświatowych. Za szczególny wkład w rozwój oświaty oraz działalność związkową i wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej nagrodzeni zostali najlepsi nauczyciele Województwa Świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 94

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 11:00 dnia 28.10.2023 do godz. 11:00 dnia 29.10.2023 Obszar: Pilica do Zb. Sulejów (świętokrzyskie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni Czarnej […]

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 352

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień: 2 Ważność: od godz. 21:10 dnia 27.10.2023 do godz. 04:00 dnia 28.10.2023 Obszar: zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Przebieg: W związku z występującymi intensywnymi opadami deszczu, obserwowane […]